Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 61-67

Afwatering van de Haagsche Beemden op de Mark
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 61-67

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

61. Hal en Strijpen
in gemeente Prinsenhage (327,52 bunder)
• Zomerpeil: +0,10 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.80 hoog 1.30, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark.
• Soort van grond: Aan de noordzijde veel klei, aan de zuidzijde lage en minder goede wei- en hooilanden, op sommige punten vindt men ook veen
• Bestuur: Dijkgraaf, tevens Secretaris-Penningmeester, twee Gezworen.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 329 Bunders, 98 Roeden, 58 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Onder dezen Polder behooren de volgende onderdeelen: Hal, den Angel, de gemeene Strijpen, Strijpen, Halderdonk en de Hillen.
Deze Polder, mitsgaders n. 62 tot en met n. 76, hoezeer ieder op zich zelven den naam van Polder dragende, zijn echter alle begrepen in eene bekading, welke het water van de rivier de Mark keert; – het geheel draagt den naam van Haagsche Beemden, en hoewel ieder afzonderlijk deszelfs sluisje of sluizen heeft, is het water echter niet afgescheiden maar in onverbroken gemeenschap door alle de Polders, zoo dat bij overstrooming van de kaden, (hetwelk vr de herdigting van de rivier de Mark en Dintel, telken winter langdurig en soms tot 2 Ellen boven A.P. plaats had) alle deze landen gelijkelijk onder staan.
Deze Polder heeft, gelijk hier nevens blijkt, een afzonderlijk Bestuur, doch hetwelk in zekere mate onder het oppertoezigt van het Gemeentebestuur van Prinsenhage staat.
terug naar de kaart anno 1995

62. Weimeren en de Hillen
in gemeente Prinsenhage (255,2128 bunder)
• Zomerpeil: 0,15 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje wijd 1.00 en hoog 1.40, voorzien van eene drijfdeur en schuif, en twee houten dito, wijd 0.61 en 0.68 hoog 0.60 en 0.82, het benedenste voorzien van eene schuif en het bovenste van eene schuif en drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de noordzijde veel klei, aan de zuidzijde lage en minder goede wei- en hooilanden, op sommige punten vindt men ook veen
• Bestuur: Dijkgraaf en twee gezworen, waarvan de een het Penningmeesterschap waarneemt; zie verder n. 61 [Deze Polder heeft, gelijk hier nevens blijkt, een afzonderlijk Bestuur, doch hetwelk in zekere mate onder het oppertoezigt van het Gemeentebestuur van Prinsenhage staat.]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 207 Bunders, 35 Roeden, 87 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Zie voorts de aanmerkingen achter n. 61 [Hal en Strijpen]
terug naar de kaart anno 1995

63. Rooskensdonk
in gemeente Prinsenhage (350,1458 bunder)
• Zomerpeil: 0,20 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis genaamd de Spijksche sluis, wijjd 1.00 en hoog 1.18, voorzien van eene drijfdeur en schuif, en eene houten dito, wijd 1.04 en hoog 1.22, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de noordzijde veel klei, aan de zuidzijde lage en minder goede wei- en hooilanden, op sommige punten vindt men ook veen
• Bestuur: Dijkgraaf en twee gezworen, waarvan de een het Penningmeesterschap waarneemt; zie verder n. 61 [Deze Polder heeft, gelijk hier nevens blijkt, een afzonderlijk Bestuur, doch hetwelk in zekere mate onder het oppertoezigt van het Gemeentebestuur van Prinsenhage staat.]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 340 Bunders, 63 Roeden, 6 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Onder dezen Polder behooren ook Hooikensdonk, de Hillen, Werft en Kraaijennest; deze hebben vroeger drie sluizen gehad, de middelste, Hooikensdonksche sluis genaamd, heeft men eerst kortelings weggebroken.
Zie voorts de aanmerkingen achter n. 61 [Hal en Strijpen].
terug naar de kaart anno 1995

64. De lange Bunders, Slangwijk en de Hillen
in gemeente Prinsenhage (107,7065 bunder)
• Zomerpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen, wijd 1.15 en 1.02 hoog 1.10 en 0.96, respectivelijk, elk voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de rivierzijde ligte kleispecie en verder veenachtige en zandige gronden
• Bestuur: Dijkgraaf tevens penningmeester en twee gezworen; zie verder n. 61 [Deze Polder heeft, gelijk hier nevens blijkt, een afzonderlijk Bestuur, doch hetwelk in zekere mate onder het oppertoezigt van het Gemeentebestuur van Prinsenhage staat.]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 114 Bunders, 96 Roeden, 26 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Zie verder de aanmerkingen achter n. 61 [Hal en Strijpen].
terug naar de kaart anno 1995

65. Buitendijks Slangwijk
in gemeente Prinsenhage (29,5009 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,45 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene houten sluis, wijd 0.84 en hoog 0.82, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de rivierzijde ligte kleispecie en verder veenachtige en zandige gronden
• Bestuur: Een Poldermeester; zie voorts n. 61 [Deze Polder heeft, gelijk hier nevens blijkt, een afzonderlijk Bestuur, doch hetwelk in zekere mate onder het oppertoezigt van het Gemeentebestuur van Prinsenhage staat.]
• Aanmerkingen: n de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Zie verder de aanmerkingen achter n. 61 [Hal en Strijpen].
terug naar de kaart anno 1995

66. Astert
in gemeente Prinsenhage (43,733 bunder)
• Zomerpeil: 0.45 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten sluis wijd 1.14 met eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de rivierzijde ligte kleispecie en verder veenachtige en zandige gronden
• Bestuur: Twee Gezworen, die tevens het Penningmeesterschap waarnemen; zie verder n. 61 [Hal en Strijpen]
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Zie verder de aanmerkingen achter n. 61.
terug naar de kaart anno 1995

67. Hintlaken
in gemeente Prinsenhage (113,5804 bunder)
• Zomerpeil: 0.45 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis, wijd 1.30 hoog 0.88, voorzien van eene drijfdeur en schuif
• Waarop uitwaterende: Op de rivier De Mark.
• Soort van grond: Aan de rivierzijde ligte kleispecie en verder veenachtige en zandige gronden
• Bestuur: Twee Gezworen, die tevens het Penningmeesterschap waarnemen; zie verder n. 61 [Hal en Strijpen]
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Zie voorts de aanmerkingen achter n. 61 [Hal en Strijpen].
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843