Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 103-106

Afwatering via de Pelgrim- en Bruiningspolder op de Roode Vaart
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 103-106

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

103. De Geldersche Polder
in gemeente Zevenbergen (134,8166 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,80 • Maalpeil: 0,15 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul waardoor het water in den Pelgrimspolder overgaat, wijd in den dag 1.17; tot 1832 was deze eene sluis.
• Waarop uitwaterende: Door de Pelgrimspolder in den Bruiningspolder en vervolgens door opmaling van den watermolen aldaar op het kanaal van Zevenbergen en voorts in het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2) Penningmeester (1) voor deze vier Polders [n. 103-106].
• Aanmerkingen: [betreft n. 103-106] De gezamenlijke schotbare grootte van deze vier Polders beloopt 503 Bunders, 59 Roeden, 88 Ellen.
Deze vier Polders, onder n bestuur behoorende, zijn bekend onder den naam van de Koekkoek en verdere gecombineerde Buitenpolders. – Hunne uitwatering heeft gezamenlijk plaats door middel van den watermolen, in 1752 voor gemeene rekening gesticht, en welke omtrent 26 Ellen vlugt heeft en aan het waterrad schoepen van 41 Duimen breedte.
In de kosten der daarstelling van de beide schutsluizen op het Zevenbergsche kanaal, is door deze Polders, zoo wel als door den oude Polder van Zevenbergen (n. 102) en de Noord-Toren, Oost en West Meerenpolders (n. 98), naar rato hunner grootte bijgedragen.
terug naar de kaart anno 1995

104. De groote Schenkeldijk
in gemeente Zevenbergen (159,331 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,80 • Maalpeil: 0,15 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul waardoor het water in den Pelgrimspolder overgaat, wijd in den dag 1.00; tot in 1832 was deze eene sluis
• Waarop uitwaterende: Door de Pelgrimspolder in den Bruiningspolder en vervolgens door opmaling van den watermolen aldaar op het kanaal van Zevenbergen en voorts in het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: voor deze vier Polders [n. 103-106].
• Aanmerkingen: [zie n. 104]
terug naar de kaart anno 1995

105. De Koekkoek
in gemeente Zevenbergen (54,5313 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,80 • Maalpeil: 0,15 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje waardoor het water in Bruiningspolder loopt, wijd 1.22, voorzien van eene drijfdeur aan de zijde van de Bruiningspolder
• Waarop uitwaterende: In den Bruiningspolder en vervolgens door opmaling op het kanaal van Zevenbergen en voorts in het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: voor deze vier Polders [n. 103-106].
• Aanmerkingen: [zie n. 104]
De Polder de Koekkoek (n. 105) heeft, behalve de hiernevens genoemde sluis, nog eene uitwaterende sluis in den dijk tegen het kanaal van Zevenbergen, wijd 1.13 en voorzien van eene vloedeur, doch deze dient zeer zeldzaam tot uitloozing, aangezien het overtollige water van dezen Polder meestal door den molen van den Nassaupolder moet worden uitgemalen.
terug naar de kaart anno 1995

106. De Pelgrim- en Bruiningspolder
in gemeente Zevenbergen (142,4501 bunder De Pelgrim met de dijken)(82,546 bunder Bruining met de dijken)
• Zomerpeil: -0,80 • Maalpeil: 0,15 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene boezemsluis in den dijk tegen het kanaal van Zevenbergen, wijd 1.60 en voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Door middel van den alhier bestaanden watermolen op het kanaal van Zevenbergen en verder op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Voor deze vier Polders [103-106)
• Aanmerkingen: [zie n. 104]
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843