Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 110-120

Afwatering op het Hollandsch Diep bij Moerdijk
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 110-120

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

110. Bredasche Polder
in gemeente Klundert (23,032 bunder) in Zevenbergen (89,088 bunder)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.04, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op den Polder het Hoogland en Jonkershoef (n. 113) en vervolgens door de korte en langewegsche Vliet en de sluis aan den Moerdijk op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond van zeer goede hoedanigheid
• Bestuur: Heemraden (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De oude, van het noorden naar het zuiden, door dezen Polder strekkende weg, is vermoedelijk reeds bij de indijking aangelegd, daarna steeds tot publieke passage naar den Moerrdijk gebezigd, en eindelijk in 1821 verbreed, met klinkersteenen bestraat en in den grooten weg der 1ste klasse n. 7 begrepen geworden.
terug naar de kaart anno 1995

111. Elderensland of Landeke voor dagen
in gemeente Zevenbergen (233,7255 bunder)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.29, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op den Polder het Hoogland en Jonkershoef (n. 113) en vervolgens door de korte en langewegsche Vliet en de sluis aan den Moerdijk op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond van zeer goede hoedanigheid
• Aanmerkingen: Aan de zuidwestzijde van dezen Polder vindt men het Gehucht de Zevenbergsche Hoek; de R.K. kerk, daartoe behoorende, staat in de bedijking.
terug naar de kaart anno 1995

112. Roijalenpolder
in gemeente Klundert (270,4462 bunder) in Zevenbergen (268,7031 bunder) in Hooge en Lage Zwaluwe (675,1452 bunder)
• Zomerpeil: Van het Oostgors -0,80 Berkum -0,85. Hoogland, Jonkershoef, den oude Moerdijk, de korte Bloken. den nieuwe Moerdijk, de Ketelpolder, Mr. Klaasland en Lokkersgors -0,90 en aan de Klaverpolder, Schuddebeurs en Vegetas -1,00 • Maalpeil: 0,40 voor zoo veel aangaat Schuddebeurs, Vegetas, de Berkum, het nieuw en oud Land. • Dijkhoogte: 3,80 tot 4,10 • dijklengte: 7660 • Tijd van bedijking: 1650, als wanneer de voorgenoemde Polders van n. 113 tot en met n. 123 door den tegenwoordigen buitendijk tegen het Hollandschdiep en den Amer algemeen bedijkt zijn geworden.
• Middelen van uitwatering: 1. Eene steenen sluis op den Moerdijk, wijd 2.51 hoog 1.91, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif.
2. Eene dito sluis in den dijk van den Klaverpolder, wijd 1.41 hoog 1.02, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
3. Eene dito sluis bij 's Heerenhuis, wijd 2.58 hoog 1.91, voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif; en
4. Eene dito sluis op den molenboezem van Schuddebeurs, wijd 1.57 hoog 1.25, en voorzien van een paar puntdeuren en eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Hollandschdiep en de Amer
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (4) Penningmeester (1) Penningmeester tevens boekhouder
• Aanmerkingen: Royalenpolder is de benaming der verzameling van de Polders hierna onder n. 113 tot en met n. 123 vermeld, welke vroeger alle afzonderlijk bestonden, doch in 1650, door eenen algemeenen buitendijk, tegen het Hollandschdiep en den Amer zijn ingesloten geworden.
De uitwatering van dat gedeelte van dezen gecombineerden Polder, bevattende de hierna afzonderlijk gemelde Polders Schuddebeurs en Vegetas (n. 122) en den Berkum (n. 123), heeft plaats door middel van den in Schuddebeurspolder, anno 1794, gebouwden watermolen, dewelke ook gebezigd wordt tot drooghouding der Polders het Oud- en Nieuwland, (n. 124 en 125) terwijl het gedeelte bevattende de hierna vermelde Polders van n. 113 tot en met n. 119, (namelijk het Hoogland en Jonkershoef, en de oude Moerdijk of Strepenland, de korte Bloken of Sint Sebastiaansland, de nieuwe Moerdijk, de Ketelpolder, Mr. Klaasland en Lokkersgors) zonder behulp van kunstmiddelen, deszelfs uitwatering vindt door de sluis (sub n. 1, hiernevens vermeld) aan het boveneinde der haven aan den Moerdijk gelegen, en de Klaverpolder en het Oostgors, (n. 120 en 121) welke ook een deel van den Roijalen Polder uitmaken, hun overtollig water mede zonder kunstmiddelen loozen, door hunne eigene hiernevens (sub n. 2 en 3) vermelde sluizen.
Deze Roijalenpolder heeft doorgaans groote kosten voor het onderhoud des buitendijks te bestrijden; denzelven begint aan het westeinde van het Dorp de Lage Zwaluwe en eindigt aan de Roodevaart; een gedeelte des buitenbeloops is door middel van krammatten, andere punten door rijsbeslag en steenen, tegen den golfslag en hooge vloeden beschut.
Ter gelegenheid van het in 1821, ten dienste van het veer tusschen den Moerdijk en Willemsdorp, bij winterdijjk aangelegde noodhaven, aan den bovenhoek van den Klaverpolder, heeft men de kruin des dijks tusschen den Moerdijk en de noodhaven, over eene lengte van 1820 Ellen, bezand en gepuind, hetwelk van Rijks wege ook nog wordt onderhouden. – Na den stormvloed van 4 en 5 Februarij 1825, welke op verscheiden punten over den dijk van den Roijalenpolder gestort, en denzelven, voornamelijk tusschen den Moerdijk en de Roodevaart, beschadigd heeft, is men in 1826 overgegaan tot het verhoogen en versterken van dat dijkvak, zijjnde het buitenbeloop alstoen gebragt op eene helling van 5 6 malen de hoogte, terwijl wijders in 1829 de kruin, over de breedte van 2 1/2 Ellen, met rivierzand is bedekt, en in dien staat, tot groot gerief der passage op de Klundert en Willemstad, nog steeds onderhouden wordt.
In 1836 werd ook de kruin van dezen Polder bezand, tusschen de noodhaven en den straatweg te Lage Zwaluwe.
Het veer sedert 1734 of vroeger op de Roodevaart, aan den noordwesthoek van dezen Polder, bestaan hebbende, is in 1837 binnen de schutsluis, op het kanaal van Zevenbergen gelegen, verlegd geworden.
terug naar de kaart anno 1995

113. Het Hoogland en Jonkershoef
in gemeente Zevenbergen (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje aan de oostzijde van den Polder, tegen den zoogenaamden Meersche Vliet, wijd 0.83, voorzien van eene drijfdeur en schuif; het meeste water vloeit echter met dat van de Polders n. 110 en 111 direct in de korte en langewegsche Vliet, en verder naar het Hollandschdiep
• Waarop uitwaterende: Voor een klein gedeelte op de Meersche Vliet, en door de sluis aan 's Heerenhuis op den Amer, het overige door de korte en langewegsche Vliet naar de sluis van den Moerdijk, en door deze naar het Hollandschdiep
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder stoot, aan de westzijde, tegen den grooten weg der 1ste klasse n. 7, van Breda naar Moerdijk.
Deze Polder maakt ook een deel uit van den Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

114. Den oude Moerdijk of Strepenland
in gemeente Zevenbergen (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Zonder sluizen of duikers onmiddellijk in den korte en langewegsche Vliet
• Waarop uitwaterende: Door nevensgemelde korte en langewegsche Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en voorts op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder stoot, aan de westzijde, tegen den grooten weg der 1ste klasse n. 7, van Breda naar Moerdijk.
Deze Polder maakt ook een deel uit van den Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

115. De korte Bloken of St. Sebastiaansland
in gemeente Zevenbergen (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen) in Hooge en Lage Zwaluwe
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten wachter voorzien van eene drijfdeur wijd 1.19.
• Waarop uitwaterende: Door korte en langewegsche Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en voorts op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder stoot, aan de westzijde, tegen den grooten weg der 1ste klasse n. 7, van Breda naar Moerdijk.
Deze Polder maakt ook een deel uit van den Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

116. Den nieuwe Moerdijk
in gemeente Klundert (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de oostzijde van den Polder, nabij den Binnen-Moerdijk, wijd 1.45, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Door korte en langewegsche Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en voorts op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Aan den zuidoosthoek van dezen Polder vindt men het Gehucht den Binnen-Moerdijk, alsmede den tol n. 4, op den grooten weg der 1ste klasse n. 7.
Deze Polder maakt ook deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

117. De Ketelpolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den groote weg der 1ste klasse n. 7, nabij den Binnen-Moerdijk wijd 1.13, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Door korte en langewegsche Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en voorts op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Langs de westzijde van dezen Polder vindt men den grooten weg der 1ste klasse n. 7, in welke ook nevensgemelde uitwateringssluis gelegen is.
Deze Polder maakt ook deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

118. Mr. Klaasland
in gemeente Klundert (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje wijd 0.094, met een drijfdeurtje
• Waarop uitwaterende: Door korte en langewegsche Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en voorts op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Aan de oostzijde des Polders, langs de watering van den Binnen-Moerdijk, loopt den grooten weg der 1ste klasse n. 7.
Deze Polder maakt een deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

119. Lokkersgors
in gemeente Klundert (In de opgaaf van den Roijalenpolder (n. 112) begrepen)
• Zomerpeil: -0,90 • Dijkhoogte: 4,10 • dijklengte: 1800 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Onmiddellijk in de Korte- en Langewegsche Vliet, bij den Moerdijk.
• Waarop uitwaterende: Door nevensgemelde Vliet naar de sluis aan den Moerdijk, en vervolgens in het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: In dezen Polder, aan de oostzijde, ligt de Moerdijk, en buiten aan de noordzijde nabij de Roodevaart, vindt men een laag bekaad buitenpoldertje, groot 20 Bunder en 88 Roeden.
Ofschoon deze Polder met den voorgaanden een gelijk zomerpeil heeft, is echter het land over het algemeen veel hooger en dus van meerder waarde.
Deze Polder maakt een deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

120. Klaverpolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (181,748 bunder)
• Zomerpeil: -1,00 • Dijkhoogte: 3,90 • dijklengte: 2162 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.41 hoog 1.02, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Behoort onder het bestuur van den Roijalenpolder
• Aanmerkingen: Deze Polder heeft eene afzonderlijke uitwatering onmiddellijk op het Hollandschdiep; deszelfs sluis ligt in de kromte van den buiten zeedijk van den Roijalenpolder even boven den Moerdijk. – De suatie van dezen Polder is om die reden dan ook steeds meer voldoende dan die van de overige in dezen omtrek gelegene Polders, welke gezamenlijk door de sluis aan den Moerdijk loozen. – Deze Polder maakt een deel uit van de Roijalenpolder (n. 112).
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843