Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 131-136

Afwatering op de Mark tussen Terheijden en Breda
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 131-136

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

131. Molenpoldertje
in gemeente Terheijden (32,0621 bunder)
• Zomerpeil: 0,44 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een steenen sluisje met een vloeddeurtje, wijd 0.64 hoog 0.86, van binnen voorzien van een lager deurtje tot keering van het binnenwater.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Tamelijk hooge weilanden van zeer goeden aard
• Bestuur: Een Dijkgraaf, doch deszelfs werkzaamheden worden thans door een der Ingelanden waargenomen
• Aanmerkingen: In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder voorlopig aangeslagen op f2 - 33 1/2 per gemet (0B. 42R. 58 Ell.) 's jaars.
Onder de hiernevens uitgedrukte grootte is mede begrepen het Dorp Terheijden, voor zoo verre hetzelve ten westen van den straatweg gelegen is.
terug naar de kaart anno 1995

132. De Hartel, Zipten en Banken
in gemeente Terheijden (158,6814 bunder)
• Zomerpeil: 0,35 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den grooten weg der 1ste klasse n. 7, van Breda naar den Moerdijk, voorzien van eene vloeddeur, wijd 1.31
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Lage weilanden en hooge zandgronden
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder, met het hieronder vermelde gedeelte van den Vuchtpolder, bedraagt 213 Bunders, 12 Roeden, 66 Ellen.
In de kosten van herdigting der rivier de Mark en Dintel (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars gedurende 15 jaren.
Deze Polder ontvangt ook het water van een gedeelte van den Vuchtpolder, begroot op eene oppervlakte van 150 Bunders, immers draagt zulk een getal mede in de Polderlasten.
De sluis hiernevens vermeld is in 1821 , tijdens het maken van den grooten weg der 1ste klasse n. 7, op kosten van het Rijk gelegd, en wordt door hetzelve ook onderhouden; de oude sluis is op dat tijdstip afgebroken.
Het land in dezen Polder is zeer verschillend van hoogte , liggende 0.60 tot 1 el 30 boven A.P. En voor zoo verre deze Polder beoosten den ouden weg van Terheijden op Breda gelegen is, suert hij met het bovengemelde gedeelte van den Vuchtpolder, allereerst door een sluisje, gelegen in meergemelden grooten weg, benoorden de schans Spinola, en vermeld in de aanmerking achter de Vuchtpolder (n. 136).
terug naar de kaart anno 1995

133. De Markhoek
in gemeente Teteringen (27,8633 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,25 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker met een valdeurtje of klep, wijd 0.55 hoog 0.50.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Lage wei- of hooilanden, met eenig veen
• Bestuur: Poldermeesters (2)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 31 Bunders, 73 Roeden, 80 Ellen.
In de kosten van herdigting der rivier de Mark en Dintel (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars gedurende 15 jaren.
Ten zuiden van dezen polder ligt het poldertje de Kraauwelaar, groot 17 Bunders, belend noord de Markhoek, oost de Warande, en west de rivier de Mark. Hetzelve bestaat uit tamelijk goede weilanden, ontlast deszelfs water op de rivier de Mark door een houten duiker, wijd 0.50 hoog 0.40, en voorzien van een valdeurtje of klep.
Over hetzelfde bestaat geen erkend bestuur.
terug naar de kaart anno 1995

134. De Crogten
in gemeente Teteringen (65,9803 bunder)
• Zomerpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd en hoog 0.93, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Lage wei-of hooilanden met eenig veen
• Bestuur: Een Dijkgraaf fungerende tevens als Secretaris en Penningmeester en een Poldermeester
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 45 Bunders, 98 Roeden, 51 Ellen.
In de kosten van herdigting der rivier de Mark en Dintel (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Het gedeelte van den Vuchtpolder, genaamd de Galdersche Vucht, hetwelk in 1822, door het aanleggen van den grooten weg der 1ste klasse n. 7, van Breda naar den Moerdijk, als buiten bedijkt en 22 Bunders, 50 Roeden, 67 Ellen groot is, ontlast zich ook door een houten duikertje wijd 0.30, en in den ouden weg van Breda naar Terheijden gelegen, in dezen Polder, zonder daarvoor tot hiertoe iets in de Polderlasten te betalen.
terug naar de kaart anno 1995

135. Belcrum of Speelhuispoldertje
in gemeente Teteringen (63,8069 bunder)
• Zomerpeil: 0,26 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluisje met vloeddeuren en schuiven voorzien, het bovenste wijd en hoog 0.90 en het benedenste 0.95.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Meerendeels lage wei- en hooilanden, doch ook eenige hooge zandgronden.
• Bestuur: De Agent van het Domein te Breda.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 66 Bunders, 52 Roeden, 23 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Deze Polder, welke geheel aan het Domein van den Staat behoort, werd, vr de herdigting van de rivier de Mark en Dintel, genoegzaam jaarlijks overstroomd; thans heeft dit echter geen plaats meer.
In het jaar 1824 is het zoogenaamde Speelhuis, op eene hoogte in dezen Polder gelegen en vroeger gediiend hebbende tot Jagthuis van de Prinsen van Oranje-Nassau, voor afbraak verkocht en weggeruimd.
Omtrent ten jare 1782 werd, ter betere ontlasting van overtollig water uit dezen Polder, in denzelven, aan het boveneinde, een houten standaardwatermolentje gesticht, werkende eerst met vier pompen en later met een vijzel of waterschroef, doch in 1802 werd deze molen weggebroken en niet vervangen.
terug naar de kaart anno 1995

136. De Hooge en Lage Vucht, bekend onder den naam van Vuchtpolder
in gemeente Teteringen (617,6013 bunder) in Terheijden (37,085 bunder)
• Zomerpeil: 0,30 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: 1. Eene steenen sluis genaamd de Hoogebrug, op het zoogenaamde Calooische gat, wijd 2.96, voorzien van een paar puntdeuren.
2. Een dito in den ouden weg tusschen Breda en Terheijden, benoorden de groote schans Spinola, wijd 1.34, voorzien van eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Aan de oostzijde eenige zandgronden, overigens meestal geringen hooi- en weilanden, op 0.20 0.30 onder het maaiveld, met veen bezet ter diepte van 0.60-1.50
• Bestuur: Een president, vier poldermeesters en een Penningmeester
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 559 Bunders.
In de kosten van herdigting der rivier de Mark en Dintel (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Vr de herdigting der Mark en Dintel, is de overstorting der kade van dezen Polder dikwerf door opkisting voorgekomen, doch in 1818 liep dezelve op verscheiden punten over, en werd de Polderr tot 1.20 boven A.P. genundeerd.
Door het sluisje sub n. 2 hiernevens, wordt niet alleen het water van het noordelijk gedeelte van den Vuchtpolder, maar ook dat van Zipten en Banken, naar het zoogenaamde Hartelsluisje, gelegen in den grooten weg der 1ste klasse n. 7, wijd 1.31, en vervolgens in de rivier de Mark gevoerd.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843