Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 140-148, 235 en S15

Afwatering van de polders langs de Ham, via deze en de haven van Hooge Zwaluwe
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 140-148, 235 en S15

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

140. Mariapolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (6,527 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,40 • Dijkhoogte: 1,75 tot 1,90 • dijklengte: 620 • Tijd van bedijking: 1775
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.45, voorzien van een drijfdeurtje en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui en verder op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Hooge en Lage Zwaluwe

terug naar de kaart anno 1995

141. Willem Frederikspolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (25,687 bunder)
• Zomerpeil: -0,40 • Dijkhoogte: 1,80 tot 2,00 • dijklengte: 1260 • Tijd van bedijking: 1773
• Middelen van uitwatering: Eene steenen niet overwelfde sluis, wijd 2.35, voorzien van een paar buiten- en binnenpuntdeuren
• Waarop uitwaterende: Op de kreek van de oude Moeren, voorts op het Vloedspui en vervolgens op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Hooge en Lage Zwaluwe

terug naar de kaart anno 1995

142. Alblaspolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (6,628 bunder)
• Zomerpeil: -0,40 • Dijkhoogte: 1,80 tot 1,90 • dijklengte: 800 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1,25, voorzien van eene vloeddeur en dragende het jaartal 1812.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui en verder op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: In den jare 1812 moet de sluis van dezen Polder groootendeels zijn vernieuwd geworden, doch de eerste daarstelling, mitsgaders de bekading des Polders, moet reeds vele jaren te voren hebben plaats gehad.
terug naar de kaart anno 1995

143. Het Hilleke van den Dam
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (4,646 bunder)
• Zomerpeil: -0,40 • Dijkhoogte: 1,80 tot 1,90 • dijklengte: 600 • Tijd van bedijking: 1816
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.62, voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui en verder op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden

terug naar de kaart anno 1995

144. De Brand- en Veerpolder
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (34,472 bunder)
• Zomerpeil: -0,45 • Dijkhoogte: 1,80 tot 2,00 • dijklengte: 1500 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen niet overwelfde sluis, wijd 2,59, voorzien van een paar buiten- en binnenpuntdeuren.
• Waarop uitwaterende: Op de Hooge Zwaluwsche haven, en vervolgens op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Aan de zijde der Hooge Zwaluwsche haven bevinden zich, tegen dezen Polder, nog twee bekade percelen buitengrond, te zamen groot 4 Bunders, 93 Roeden, 50 Ellen, en welke ieder afzonderlijk, door middel van eenen kleinen houten duiker, uitwateren.
terug naar de kaart anno 1995

145. Combinatiepolder, vroeger genaamd de Keeten
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (20 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 2,50 • dijklengte: 1350 • Tijd van bedijking: 1833
• Middelen van uitwatering: Een houten sluisje wijd in den dag 0,62 hoog 0.72, voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui, en voorts op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden

terug naar de kaart anno 1995

146. Het oud Gors
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (19,804 bunder)
• Zomerpeil: -0,35 • Dijkhoogte: 1,90 tot 2,00 • dijklengte: 1580 • Tijd van bedijking: 1781 of 1787
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.78, voorzien van eene klep of valdeurtje.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui, en voorts op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Aan de noord- en oostzijde dezes Polders bevinden zich nog twee bekade perceeltjes, groot 1 Bunder, 70 Roeden en 2 Bunders, 55 Roeden respectievelijk, dewelke beide tot het oud Gors behooren, doch elk afzonderlijk door eenen, met eene klep voorziene, drie palmen wijdte, houten duiker uitwateren.
terug naar de kaart anno 1995

147. Spergiepolder, Ossekop en Varken
in gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (21,383 bunder) in Made en Drimmelen (6,483 bunder)
• Zomerpeil: -0,35 • Dijkhoogte: 1,80 tot 2,00 • dijklengte: Onder de Hooge en Lage Zwaluwe 1500 • Tijd van bedijking: 1817 en 1818
• Middelen van uitwatering: Twee houten duikers, ieder wijd 0.95 en voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Vloedspui, en voorts op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Hooge en Lage Zwaluwe
• Aanmerkingen: Met uitzondering van ruim 5 Bunders, behoort dezen Polder geheel aan het Domein.
terug naar de kaart anno 1995

148. De Binnen- en Buitenrib, anders genaamd de Ribsche Polder
in gemeente Made en Drimmelen (44,003 bunder)
• Zomerpeil: De Binnenrib -0,50 de Buitenrib -0,45 • Dijkhoogte: 1,60 tot 1,80 • dijklengte: 3300 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Voor de Binnenrib een houten duiker op Korskensvaart, wijd en hoog 0.55, voorzien van eene klep en schuif, en voor de Buitenrib een steenen sluisje in de buitenkade tegen de rivier, wijd 1,55, voorzien met eene vloeddeur en dragende het jaartal 1806.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier den Amer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein, gezamenlijk met de Eigenaren van de Binnenrib.
• Aanmerkingen: De Binnen- en Buitenrib, hoezeer alleen door eenen weg gescheiden, hebben elk afzonderlijk hunne uitwaterings-middelen.
De Buitenrib behoort geheel aan het Domein, en is groot 25 Bunders, 73 Roeden, 70 Ellen.
Tegen het binnenfront van de sluis van de Buitenrib vindt men een zoogenaamde wachter, dienende om het water tot op een bepaald peil in den Polder te houden.
Aan de noordwestzijde des Polders is, in 1830, nog een poldertje genaamd de Doornbosch, en groot 2 Bunders, 10 Roeden, 87 Ellen, aangelegd.
terug naar de kaart anno 1995

235. De Koekkoek
in gemeente Made en Drimmelen het oostelijk deel (40,116 bunder met de kaden) in Made en Drimmelen het westelijk deel (19,32 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: Van het oostelijk deel 2,35 2,55, van het westelijk deel 1,80 1,90 • dijklengte: Het oostelijk deel 2900, het westelijk deel 1900, zamen 4800 • Tijd van bedijking: 1814 en 1815
• Middelen van uitwatering: In het oostelijk deel twee houten duikers, wijd 0.69 en 0.95. In het westelijk deel twee dito wijd 0.64 en 0.70, alle voorzien van een drijfdeurtje en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier den Amer en het gat van de Koekkoek.
• Soort van grond: Kleigrond, hooi- en weiland, doch in het oostelijk deel bevinden zich circa 14 morgen bouwland
• Bestuur: De Eigenaar
• Aanmerkingen: Aan de noordzijde wordt den oever tegen den aanvallenden stroom van den Amer gedekt, door tien rijzen bollen; aan de oostzijde zijn er twee dito gelegd, ter lengte van 10 tot 20 Ellen; op den zuidkant is de plaat aanwassend. – In 1839 en 1840 is eene bekading gedaan van de plaat, gelegen ten zuiden van nevensgemelden Polder, beslaande eene oppervlakte van 33 Bunders, 50 Roeden, – de kade omstreeeks 2.64 + A.P. en het zomerpeil 0.40 + A.P. – Dit Poldertje, genaamd den Bol, heeft twee houten sluisjes, ieder wijd 0.82 en voorzien elk van een drijfdeurtje en schuif.
terug naar de kaart anno 1995

S15 . Den Bol
in gemeente Made en Drimmelen (33,5 bunder)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 2,64 • Tijd van bedijking: 1839
• Middelen van uitwatering: Twee houten sluisjes, ieder wijd 0.82, en voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Gat van de Koekkoek
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar
• Aanmerkingen: Deze nieuwe Polder behoort bij den Polder de Koekkoek, en is van den zelfden eigenaar.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843